top of page

AUTOMOTIVE DESIGN ACADEMY

Jsme soukromá vzdělávací akademie. Zaměřujeme se na přípravu studentů pro práci v odvětví automotive design a consulting. Dáváme možnost dosáhnout podstatně vyšší kvalifikace za zlomek času a dostat tak šanci pracovat v jakémkoli design studiu nebo konzultační kanceláři na světě.

scroll.gif
scroll.gif

NAŠE POSLÁNÍ

A VIZE

Našim cílem je dosažení praktické odbornosti, specializace, a připravenosti studentů pracovat v automotive design studiu nebo v dodavatelské konzultační společnosti. Naši vizi je vychovávat sebevědomé, kreativní profesionály s důrazem na osobnostní rozvoj, individualitu a samostatnost. Nejsme zastánci konvenčního vzdělávání. Proto studenty připravujeme nejen na profesi samotnou, ale taky na život. Našim posláním je, aby student skončil s prokazatelnou praxi, zkušenosti z oboru jeho specializace a taky vlastním portfoliem.

scroll.gif
scroll.gif

JAK

TO

DĚLÁME

​Vytvořili jsme moderní inovativní vzdělávací model, který je specifickým pro obor automotive design. Praktické zkušenosti jsou u nás na prvním místě. Jako jediná vzdělávací instituce, bereme kromě praktických zkušeností, ohled taky i na osobnostní rozvoj studentů a vzděláváme i v oblastech pro zlepšení kvality života. Další z výhod je, že můžeme studentům během studia pomoci s jejich uplatněním u nás v Čechách nebo v zahraničí. Náš moderní koncept je tvořen pevnými základy a dlouholetými zkušenostmi lektorů z automotive praxe. Jednotlivé studijní programy – budoucí profese – jsou vzájemně propojeny tak jak to v reálu funguje. Pro lidi, kteří již pracují, mají odlišnou profesi no pohrávají se myšlenkou změny kariéry nabízíme rekvalifikační programy.

scroll.gif
scroll.gif

PROČ

JSME

ZAČALI

Během dlouhých let studia na vysoké škole, našli někteří z nás zalíbení v 3D modelování a automotive designu. Problém byl ale v tom, že tuhle specifickou oblast nikdo neznal, studium probíhalo genericky (hodně předmětů, které student nikdy v budoucnu nevyužije) a neexistovala instituce, která v tomhle oboru lidi vzdělává. I po letech praxe v oboru automotive design jsme nenarazili na místo, kde mají mladí lidé získat odborné dovednosti bez zdlouhavého procesu jakým je běžné denní vysokoškolské studium. Proto jsme dospěli k myšlence založit automotive design academy, který právě tuhle mezeru vyplní. 

bottom of page