top of page

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Dosažení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, doložené úředně ověřenou kopií splnění obecných podmínek přijetí + dodání motivačního dopisu. Abyste se mohli přihlásit do programu, musíte splnit určité předpoklady, které se budou posuzovat v přijímacím řízení:

  • Máte minimálně výuční list, maturitu

  • Absolvovaná známka z češtiny 1 až 3

  • Absolvovaná známka z angličtiny 1 až 3

  • Absolvovaná známka z matematiky 1 a 3

  • Při vyšším vzdělání se posuzují dosavadní zkušenosti

 

Termíny přijímacího řízení:

Podání přihlášky ke studiu: od 1.1. do 31.8. Přijímací řízení probíhá průběžně (konkrétní termín obdrží uchazeč v e-mailové pozvánce).

Ukončení přijímacího řízení

Přijímací řízení končí předáním rozhodnutí o přijetí a podpisem smlouvy o studiu, nebo rozhodnutím o nepřijetí. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nedá odvolat. Přijímací řízení probíhá do naplnění plánované kapacity. V případě nedostatečně naplněné kapacity programu a pokud by se daný studijní program nepodařilo naplnit, může být uzavřen a uchazeči bude nabídnuto studium ve zvoleném náhradním studijním programu nebo vrácením poplatků za studium.

bottom of page