top of page

PRŮBĚH VÝUKY

Studium je rozvrženo do 6-12 měsíců. Výuka probíhá podle potřeby studenta. Minimálně však 4x měsíčně formou přednášky a následné praktické části. Následně je zadána práce a úkoly na doma. 

Výuka se velmi liší a skládá se z projektové práce, přednášek, seminářů a studijních návštěv a v neposlední řadě i online Úzce spolupracujeme s odvětvím, většina lektorů a školitelů jsou odborníci a profesionálové z oboru automotive.

 

Během studia každý student začíná vytvářet své portfolio, které je možné využít při ucházení se o práci. 

BLOK 1 - školení pro začátečníky
Poskytuje účastníkům základní know-how, aby se seznámili se softwarem, pracovním prostředím a základními pracovním tokem. 

BLOK 2 - Pokročilé koncepční modelování

Umožňuje účastníkům převzít jejich nápady na design od prvního konceptu a přemítnout je do reálných 3D dat a virtuálního prostoru.

BLOK 3 - Class A surfacing
Vytvořeno pro pokročilé uživatele s minimem znalostí Alias úrovně 3, kteří pravidelně používají Alias pro účely vývoje produktu nebo vizualizace.

bottom of page